วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ภาพระบายสี +นิทานบทที่ 5 สื่อการเรียนการสอน
หัวข้อย่อย - สื่อการสอนประเภท "การฟิก" Graphie (เส้น)
Graphie มาจากภาษากรีก - Graphien = การเขียนภาพ / สี / ขาวดำ
                                         - Graphikos = การเขียนเส้น / ตัวอักษร
     - กราฟิก คือ การเขียนภาพ สีหรือขาวดำ หรือเส้นและตัวอักษร
     - Graphie คือ การเขียนภาพทั้งภาพสีและขาวดำมีเส้น และตัวอักษรเป็นเพื่อการสื่อความหมาย
     - ศิลปะ คือ การสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อความงามและความพึงพอใจ
     - ความสำคัญของกราฟิก (การเรียนรู้ การรับรู้ การสื่อการเรียนการสอน)
1 ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย เพราะสามารถถ่ายทอดความคิดของนามธรรมให้เป็นในรูปปธรรมได้
2 ผู้เรียนสามารถจดจำได้ง่าย เพราะผู้เรียนรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสทางสายตา เป็นปริมาณมาก 75%
ทางหู 3% ทางจมูก 6% ทางลิ้นและกาย 3%
3 ผู้สอนสามารถผลิตได้ด้วยตนเองอย่างง่ายๆ เขียนเพื่อสื่อความหมายได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะงานชั้นสูง
     - คุณภาพของกราฟิก
1 เส้นคมชัด
2 รูปร่างรูปทรง สื่อความหมายได้
3 สีสดใส
4 ไม่จำเป็นต้องเขียนเหมือนจริง
5 สามารถให้เขียนบิดเบี้ยวได้ (Distortion) หมายถึง ภาพการ์ตูนต่างๆ

นิทานเรื่อง สี่สหายผจญภัย


            กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าแห่งหนึ่งเป็นป่าที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ ในป่าแห่งนี้มีสัตว์มากมายที่อาศัยอยู่ และจนมาวันหนึ่งมีหมีตัวหนึ่งชื่อว่า " หมีพู " และอีกสองสหายกำลังเดินมาพอดี พูได้อยู่สักพักก็เกิดรู้สึกหิวขึ้นมา และเกิดคิดอะไรบางอย่างขึ้น พูเลยเรียกสหายมาประชุมกัน ระหว่างการประชุมวางแผนคราวหนึ่ง อียอร์เดินผ่านมาพอดี พูก็เลยเรียกมาทันที พูต้องเอ่ยชวนขึ้นว่า " อียอร์ " ไปหาผลไม้กับพวกเราไหม? อียอร์ก็เลยเอ่ยว่า ฉันไปไม่ได้ " พูถาม " ทำไม นายไม่ไปกับพวกเราล่ะ? เราจะได้ไปด้วยกัน พู พิเล็ท รูว์ อียอร์กัน แทนที่จะไปหาแต่พออียอร์คิดประเดี่ยวหนึ่ง " ฟังดูน่าสนใจดีนี่
เขาเอ่ยขึ้นในที่สุด " ตกลงฉันจะไปด้วย " จากนั้นพวกเขาก็เดินไปในป่าที่เต็มไปด้วยผลไม้ต่างๆ จนเดินไปแล้วเจอบางสิ่งที่พวกเขาอึ้งและรีบไปเก็บ นั่นก็คือลูกเบอรรี่มีรสหวานฉ่ำเป็นพิเศษเพราะช่วงนี้เป็นฤดูฝนพอดี ทำให้ลูกเบอรรี่มีรสหวานฉ่ำ ดังนั้น พวกเขาจึงเก็บลูกเบอรรี่ใส่กระป๋องจนเต็ม พวกเขาก็ช่วยกันเก็บอย่างเพลิดเพลินจนกระทั่งเต็มกระป๋อง เผอฺิญฝนก็ตกลงมาพอดีทำให้พวกเขาต้องรีบเก็บและกลับไปยังบ้านของตน พร้อมเอาผลไม้เต็มกระป๋องกลับบ้านอย่างมีความสุขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น